Allianz

Viktige dekningsbegrensninger - COVID 19

COVID-19, er en sykdom forårsaket av SARS-CoV-2 i 2019. Det er en kjent epidemi som sprer seg raskt og som påvirker reiser verden over. og det forventes at spredning og påvirkning vil fortsette. Den 11. mars 2020 anerkjente Verdens helseorganisasjon at COVID-19 er en global pandemi.

Hvis du vurderer å kjøpe en reiseforsikring, må du sørge for å gå nøye gjennom vilkårene og tilleggsinformasjonen, slik at du får en klar forståelse av hva forsikringen dekker fog ikke.

Med mindre det er eksplisitt spesifisert i Vilkår og betingelser, vær oppmerksom på at reiseforsikringer (inkludert kaskoforsikring) generelt ikke gir dekning eller godtgjør økonomiske tap relatert til epidemier eller pandemier.

Reisefrykt vil generelt heller ikke være en dårsak til å få dekket avbestilling eller reiseavbrudd.

Informasjon om reiseforbud

Forsikre deg om at det foreløpig ikke er noe reiseforbud for ditt hjemsted eller for destinasjonen.

En Polise som blir kjøpt etter at reiseforbudet trådte i kraft vil ha begrenset dekning, derfor bør du vurdere disse begrensningene før du kjøper reiseforsikringen.

Har du allerede har kjøpt en forsikring fra Allianz Partners og trenger mer informasjon, vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam (du finner flere detaljer f i reiseforsikringsdokumentene dine).Vi vil gjerne hjelpe deg.

Kunder som er på reise, bør ha med seg reisekortet, informasjon om polisen og telefonnummeret vårt.

Allianz Partners er tilgjengelig 24/7/365 for kunder som ønsker å ikomme med et krav eller trenger rhjelp, i samsvar med hva polisen dekker.

For mer informasjon om COVID-19, besøk nettsiden til Verdens helseorganisasjon på https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, eller nettsiden til helsemyndighetene i ditt eget land som informerer om COVID-19.

Informasjonen i denne dekningsvarslingen er aktuell fra publiseringstidspunktet, men kan endres etterhvert somsituasjonen utvikler seg.