Allianz

Viktiga täckningsbegränsningar - COVID 19

COVID-19, sjukdomen orsakad av det nya coronaviruset 2019, är en världskänd epidemi som sprider sig snabbt och påverkar resande i hela världen och förväntas fortsätta göra det framöver.

Om du funderar på att köpa en reseförsäkring, se till att du noggrant granskar villkoren såväl som all tillhandahållen ytterligare information, så att du får en klar förståelse för vad som täcks av policyn och vad som inte täcks. .

Såvida annat inte uttryckligen framgår av villkoren, vi skulle vilja informera er om att reseförsäkringar (inklusive utökad ansvarsförsäkring vid bilhyra) i stort sett inte täcker eller erbjuder ersättning vid ekonomiska förluster relaterade till epidemier eller pandemier.

Generellt sett är rädslan för att resa inte en orsak till inställd eller avbruten resa som täcks av försäkring.

Information om reseförbud

Kontrollera att avreseplatsen eller resmålet inte omfattas av något reseförbud.

Politik som köps medan ett känt reseförbud är på plats kommer att ha begränsad täckning och du bör beakta dessa begränsningar innan du köper din policy.

Om du redan har köpt en försäkring från Allianz Partners och behöver mer information, vänligen kontakta vårt kundserviceteam (information finns i dina reseförsäkringsdokument) så hjälper vi dig gärna.

Under resan bör kunderna ta med sig sin reseförsäkringsinformation, inklusive försäkringsinformation och vårt telefonnummer för resehjälp.

Allianz Partners är tillgängligt 24/7/365 för att hjälpa kunder som vill lämna in en ansökan eller som kan behöva resehjälp, med förbehåll för deras policy gällande täckning.

För mer information om COVID-19, besök Världshälsoorganisationens webbplats på https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, eller konsultera ditt lands hälsomyndighetswebbplats tillägnad COVID-19.

Informationen i denna täckningsvarning är aktuell från och med tidpunkten för publiceringen, men kan ändras när situationen utvecklas.